Sekompos Logo

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Sekompos, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir topluluk olma hedefini benimsemektedir. Topluluğumuz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran Sekompos, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu işte yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

SekomPos’un hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyileri bünyemize katabilmek adına sene boyunca çalışmalar yapmaktayız. Sekompos olarak işe alımda en önem verdiğimiz noktalardan birini yetkinlikler oluşturmaktadır.

Bu yetkinlikler:

  • Yön Belirleme
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği Geliştirme
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşını Geliştirme
  • Farklılıklara uyum ve Yönetme
  • Müşteri Duyarlılığı olarak sıralayabiliriz.

Sorumluluk ve Şeffaflık

Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek.

İnovasyon

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.

Aktif Katılımcılık

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

Stratejik Yaklaşım

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak.

Vizyon

Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

Misyon

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan “stratejik bir portföyü” paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek.

Menü