Amacımız Ne?

>
Amacımız

Sürekli değişmeyen hedefi tüm paydaşları için artan oranda katma değer yaratmak olan Sekompos, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. 1992’de başlayan yolculuğuna, gelişerek ve verimliliğe odaklı büyüme stratejisiyle devam etmektedir.

Müşterilerimiz Velinimetimizdir

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, tedarikçi ve bayi ilişkilerimizde, müşterilere sunulan çözüm seçeneklerinde en iyi olmak ve sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen perakende alanında yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, devamlılığın sağlanması için seçtiğimiz yoldur. Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük fikirlerin harmanlamasını teşvik etmek üzere müşterinin hakkı olan kaliteli hizmeti, sağlamak; çalışanlarımız ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre ve kaynakların korunması bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Gücünü aldığımız perakende sektörüne, günün dinamiklerine uygun çözüm ve enstrümanlarla güç katmayı hedef alırız.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart